Žáci přijatí v 1. kole přijímacího řízení

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení  do maturitního oboru

 Sociální činnost - 27. dubna 2018

maximální počet možných bodů – 166

(maximálně 50 bodů test z Čj, 50 bodů test z M, 66 bodů prospěch na ZŠ)

 

přijatí uchazeči                                                 

body

Př SČ 7/2018

111

Př SČ 11/2018

110

Př SČ 15/2018

109

Př SČ 2/2018

99

Př SČ 16/2018

97

Př SČ 1/2018

96

Př SČ 6/2018

95

Př SČ 14/2018

88

Př SČ 8/2018

83

Př SČ 5/2018

83

Př SČ 9/2018

81

Př SČ 13/2018

77

Př SČ 12/2018

76

Př SČ 17/2018

76

Př SČ 3/2018

75

Př SČ 4/2018

72

Př SČ 10/2018

70

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů - 22. dubna 2017

maximální počet možných bodů pro uchazeče o učební obory – 100

 

přijatí uchazeči

body

přijatí uchazeči

body

Př A 6/2018

87

Př O 10 /2018

99

Př A 5/2018

82

Př O 15 /2018

99

Př A 1/2018

81

Př O 14 /2018

86

Př A 23/2018

80

Př O 16 /2018

83

Př A 24/2018

78

Př O 1 /2018

83

Př A 2/2018

77

Př O 2 /2018

81

Př A 14/2018

77

Př O 27 /2018

81

Př A 4/2018

77

Př O 20 /2018

79

Př A 19/2018

75

Př O 28 /2018

77

Př A 21/2018

75

Př O 21 /2018

76

Př A 18/2018

74

Př O 7 /2018

75

Př A 3/2018

73

Př O 23 /2018

75

Př A 20/2018

71

Př O 8 /2018

75

Př A 8/2018

68

Př O 29 /2018

74

Př A 17/2018

67

Př O 13 /2018

72

Př A 13/2018

65

Př O 22 /2018

69

Př A 9/2018

64

Př O 18 /2018

69

Př A 15/2018

64

Př O 6 /2018

66

Př A 7/2018

63

Př O 4 /2018

65

Př A 10/2018

61

Př O 17 /2018

65

Př A 12/2018

61

Př O 9 /2018

64

Př A 11/2018

60

Př O 11 /2018

63

Př A 22/2018

60

Př O 19 /2018

62

Př A 16/2018

55

Př O 12 /2018

61

 

 

Př O 24 /2018

61

 

 

Př O 5 /2018

59

 

 

Př O 3 /2018

59

 

 

Př O 25 /2018

56

 

 

Př O 26 /2018

46

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Informace na tel.: 373 396 487, 608 521 507

 

V Kralovicích dne 22. 4. 2018                                                   Mgr. Milan Oravec, ředitel školy