Žáci přijatí v 1. kole přijímacího řízení

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Výsledky 1. kola přijímacího řízení  do maturitního oboru Sociální činnost

28. dubna 2017

maximální počet možných bodů – 166

(maximálně 50 bodů test z Čj, 50 bodů test z M, 66 bodů prospěch na ZŠ)


Sociální činnost 75-41-M/01

    přijatí uchazeči

body

Př SČ 13/2017

123

Př SČ 3/2017

120

Př SČ 9/2017

103

Př SČ 7/2017

100

Př SČ 11/2017

94

Př SČ 6/2017

88

Př SČ 8/2017

88

Př SČ 1/2017

87

Př SČ 5/2017

87

Př SČ 15/2017

87

Př SČ 12/2017

86

Př SČ 21/2017

84

Př SČ 19/2017

84

Př SČ 20/2017

81

Př SČ 16/2017

80

Př SČ 18/2017

79

Př SČ 4/2017

79

Př SČ 10/2017

74

Př SČ 17/2017

69

Př SČ 2/2017

67

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Informace na tel.: 373 396 487, 608 521 507

 

V Kralovicích dne 28. 4. 2017                                                   Mgr. Milan Oravec, ředitel školy

 

 

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů - 22. dubna 2017

maximální počet možných bodů pro uchazeče o učební obory – 100

 

Mechanik opravář

motorových vozidel

23-68-H/01

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

přijatí uchazeči

body

přijatí uchazeči

body

Př A 11/2017

96

Př O 32/2017

100

Př A 3/2017

85

Př O 23/2017

97

Př A 4/2017

84

Př O 27/2017

91

Př A 12/2017

78

Př O 28/2017

87

Př A 13/2017

75

Př O 12/2017

83

Př A 1/2017

74

Př O 15/2017

82

Př A 9/2017

74

Př O 34/2017

81

Př A 20/2017

72

Př O 19/2017

78

Př A 17/2017

71

Př O 22/2017

77

Př A 8/2017

71

Př O 13/2017

75

Př A 14/2017

69

Př O 29/2017

75

Př A 10/2017

69

Př O 6/2017

72

Př A 7/2017

68

Př O 31/2017

70

Př A 2/2017

67

Př O 26/2017

69

Př A 5/2017

66

Př O 1/2017

69

Př A 6/2017

64

Př O 16/2017

68

Př A 15/2017

64

Př O 20/2017

68

Př A 16/2017

63

Př O 5/2017

67

Př A 21/2017

60

Př O 14/2017

67

Př A 22/2017

58

Př O 4/2017

67

Př A 19/2017

58

Př O 8/2017

65

Př A 18/2017

57

Př O 3/2017

64

 

 

Př O 18/2017

63

 

 

Př O 17/2017

63

 

 

Př O 25/2017

62

 

 

Př O 7/2017

61

 

 

Př O 9/2017

61

 

 

Př O 11/2017

61

 

 

Př O 24/2017

61

 

 

Př O 2/2017

59

    Př O 33/2017 51

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Informace na tel.: 373 396 487, 608 521 507

 

V Kralovicích dne 22. 4. 2017                                                   Mgr. Milan Oravec, ředitel školy