Základní informace o škole

1.září 2022  |   Škola  |   Administrátor  |  

KOMUNIKACE

 • Intenzivně komunikujeme se všemi žáky naší školy, s jejich rodiči i se zástupci smluvních pracovišť, kam docházejí naši žáci na praxi.
 • S našimi žáky jsme schopni a ochotni diskutovat o tématech vzdělávání i o jejich případných osobních problémech.
 • Především pro žáky 9. tříd a jejich rodiče pořádáme každoročně několik Dnů otevřených dveří.
 • S žáky 9. tříd základních škol mluvíme při setkání na Dni otevřených dveří také o možnosti jejich další studijní či profesní dráhy.
 • V rámci výuky mají naši studenti možnost komunikovat i s lidmi se zdravotním postižením, což přispívá k oboustrannému osobnostnímu rozvoji účastníků komunikace.

 

LIDÉ

 • Naše škola má kvalifikovaný učitelský sbor, který individuálně přistupuje ke svým žákům.
 • Našim žákům a studentům nabízíme kvalitní ubytování ve vlastním domově mládeže v areálu školy a v nově postavené budově.
 • Naši žáci mohou ve volném čase využít některou z nabízených volnočasových aktivit

 

INFORMACE

 • Naše škola předává informace o svých aktivitách soustavně a různými způsoby – webové stránky, prezentační akce, apod.

 

KVALITA

 • Máme dobře a moderně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou vý­uku
 • Podniky nám na svých pracovištích připravují naše žáky. Tito žáci zůstávají pak mnohdy na těchto pracovištích i po ukončení školy jako zaměstnanci.
 • Kvalitní žáci naší školy často také pokračují nástavbovým studiem či studiem na VŠ.
 • Naši žáci se také umisťují na předních místech v mnohých soutěžích a dalších akcích

 

AKTIVITA

 • Dlouhodobě spolupracujeme s různými organizacemi, zejména s ústavy sociální péče, dále pak s dětským centrem DDM Kralovice a s dalšími smluvními pracovišti.
 • Naše škola se rovněž zúčastňuje dobročinných akcí a sbírek, jako např. Světluška, Srdíčkové dny, Liga proti rakovině.
 • Zúčastňujeme se také mnoha sportovních akcí a soutěží v odborných dovednostech.
 • Naše škola se pravidelně aktivně účastní různých přednášek, výstav a prezentací středních škol.

zaměstnanci školyMohlo by vás zajímat

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj