Informace pro rodiče k ubytování žáků v domově mládeže

1.září 2022  |   Domov mládeže  |   Mgr. Milan Oravec  |  

Informace pro nástup do domova mládeže na školní rok 2024 – 2025

Vážení rodiče,

obracím se na Vás tímto dopisem, abych Vám podal několik informací a pokynů týkajících se provozu domova mládeže. Věřím, že v zájmu všech budou tyto pokyny respektovány.

1) Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které zabezpečuje výchovné působení, ubytování a stravování. Přijetí do DM není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. O přijetí do DM rozhoduje ředitel střední školy.

2) Každou nepřítomnost žáka v DM je nutno včas omluvit, minimálně den předem. Žák, který je nemocný, musí odjet domů. DM nemůže zajistit delší zdravotní péči.

3) Rodiče pravidelně kontrolují a potvrzují podpisem údaje o odjezdech a příjezdech dětí v odjezdové knížce. Mimořádné odjezdy z DM musejí být schváleny písemně rodiči a předem evidovány vychovatelem. Rovněž pokud žák cestuje jinam než domů, je nutný souhlas rodičů. Žáci odjíždějí domů každý pátek. Návrat do DM je v pondělí ráno od 6:00 hod. do 8:00 hod.

4) Navštíví-li rodiče žáka v DM, předpokládáme, že pohovoří s jeho vychovatelem. Stejně tak očekáváme Vaši návštěvu v době, kdy se ve škole konají třídní schůzky. Styk s rodiči a spolupráci s nimi považujeme za předpoklad jednotného výchovného působení.

5) K dojíždění do DM NEDOPORUČUJEME žákům používat vlastní motorová vozidla, a to z bezpečnostních důvodů. Garážování v areálu DM je zakázané.

6) Cenné předměty a větší obnosy peněz žákům nedávejte. Pokud se tak stane, je nutné, aby si je žáci uložili u vychovatelů po příjezdu do DM (možnost zcizení). Za ztracené věci (TV, rádia mobilní telefony atd.), které nebyly v DM povoleny, neručíme. Mobilní telefony je nutné mít stále u sebe, nenechávat je volně ležet. Po 22:00 hodině musí být vypnuty, aby nerušily noční klid. Kontrolujte, jakým způsobem utrácejí Vaše děti kapesné.

7) Strava je pro všechny ubytované žáky zajištěna 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře) v hodnotě 115,- Kč. Pokud je žák nepřítomen, je nutné stravu předem odhlásit. Pozdě odhlášená strava bude účtována. Stravné a poplatek za ubytování se hradí zálohově předem před začátkem měsíce – inkasem z účtu. Kontrolujte, zda je strava odebírána.

8) Upozorněte své děti, že je nutné šetřit veškeré zařízení DM. Úmyslně způsobené poškození majetku DM musejí žáci, resp. jejich rodiče v plné míře hradit! Při nástupu si žáci převezmou inventář ložnice (postel, skříň, noční stolek, apod.) a podpisem potvrdí jeho stav.

9) Ubytovaní žáci si denně uklízejí své osobní věci a své pokoje. Jednou týdně provádějí tzv. generální úklid. Dbají přitom na vkusnou úpravu a čistotu i ostatních prostor DM. Úklid podlah, chodeb a ostatních prostor DM provádí uklízečka.

10) Ve školním roce 2024 – 2025 bude ubytováno v domově mládeže max. 85 žáků. Lůžkoviny žáci používají vlastní. Cena za ubytování bude 1000,- Kč nebo 900,- Kč (viz CENY UBYTOVÁNÍ).

11) Z hygienického hlediska přísně dbáme na přezouvání. Zajistěte si proto vhodnou domácí obuv – pantofle (nevhodná je sportovní obuv). Pro pobyt v DM je potřeba: domácí a sportovní oblečení, osobní věci (spodní prádlo apod.), hygienické potřeby (mýdlo, ručník, toaletní papír, zubní pasta apod.), léky, pokud jsou pravidelně užívány. Žáci si 1 x za 14 dní odvážejí domů k vyprání ložní prádlo.

12) Rádia, TV, kulmy apod. lze v DM používat jen po dohodě s vychovatelem (nutný je doklad o provedené revizi elektrického spotřebiče, nestačí potvrzení o zakoupení).

13) Po nástupu do DM 2. 9. 2024 budou všichni seznámeni s vnitřním řádem a režimem v DM a jsou povinni jej dodržovat. V DM je přísně zakázáno kouření, zacházení s otevřeným ohněm, přechovávání zbraní, výbušnin a chemikálií, zasahování do elektroinstalace, lepení a přitloukání plakátů na stěny pokojů a nábytku. Ukončení pobytu v DM hrozí každému, kdo by přechovával alkoholické nápoje, omamné látky, nebo by do DM pod jejich vlivem přišel, či zacházel s otevřeným ohněm v prostorách DM.

14) V případě náznaku šikany Vašeho syna-dcery z řad ubytovaných žáků Vás prosím o okamžité sdělení (při zachování důvěrnosti takového sdělení), aby bylo možné dalšímu pokračování zabránit.

15) Ustanovení těchto informací, řád DM a režim v DM vyplývají ze zákona č. 561/2004 (školský zákon), z vyhlášky č. 436/2010 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování, všechny v platném znění.

16) Vyplněnou přihlášku zašlete zpět do 14. června 2024.

Nástup do domova mládeže je možný 2. 9. 2024 od 6:00 do 8:00 hodin.

Informaci o přijetí do DM Vám zašleme pomocí SMS. Věřím, že vzájemnou spoluprací mezi vychovatelským sborem a rodiči, Vás budeme moci účinně zastupovat při výchově Vašich dětí.

Mgr. Milan Oravec

ředitel školy


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 20. května 2024
a svátek má Zbyšek.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj