Sociální činnost, 75-41-M/01

 
1.září 2022  |   Studijní obory  |   Administrátor  |  

Maturitní obor je určen: pro dívky a chlapce
Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Charakteristika:

Absolventi mají přehled o systému sociálních služeb a znají podmínky jejich poskytování. Podílejí se na přípravě plánů nebo projektů v sociálních zařízeních, uplatňují ekonomické, administrativní a právní znalosti a dovednosti související s poskytováním sociálních služeb, provádějí krizovou intervenci a základní sociální poradenství. Poskytují přímou pomoc klientům sociálních služeb, provádějí základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času. Ve své práci využívají odpovídajícím způsobem empatické a asertivní chování. Nedílnou součástí výuky jsou učební a odborné praxe, které studenti absolvují již od druhého ročníku a v průběhu studia se tak seznámí s mnoha různými pracovišti. V rámci teoretické výuky si žáci volí studium jednoho cizího jazyka, další cizí jazyk volitelně. Do prvního ročníku studia jsou zařazeny předměty s přírodovědným zaměřením. Zájemcům je umožněno absolvovat sportovní lyžařský a vodácký kurz. Od druhého ročníku převažují odborné předměty: sociální služby, pečovatelství, zdravotní nauka, právo, organizace volného času, psychologie, výživa atd. Součástí výuky je i speciální pedagogika, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova, ekonomika, technika administrativy a výpočetní technika. V oboru není povinná maturita z matematiky.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má rovněž vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získal odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Součástí maturitního vysvědčení je Europass. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.


Mohlo by vás zajímat

1
28.června 2024

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, zaměstnancům a příznivcům školy krásné léto s nevšedními prázdninovými zážitky!

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 16. července 2024
a svátek má Luboš.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj