Zápis z jednání 21.12.2011

Zápis z jednání školské rady Střední školy Kralovice

Datum konání: 21. 12. 2011

Místo konání: sborovna SŠ Kralovice

Přítomni: p. Pavel Fojtík, p. Anatolie  Voznei, Bc. Jaroslava Kaucká

Host: -

Program:

  1. Přivítání zvolených členů školské rady
  2. Volba předsedy školské rady
  3. Schválení jednacího řádu školské rady
  4. Diskuse, různé
     

ad 1.

Jaroslava Kaucká přivítala zvolené členy školské rady. Členové rady si předali kontakty pro vzájemnou komunikaci.

ad 2.

Pro výkon funkce předsedy školské rady byla navržena Jaroslava Kaucká, která byla i následně do funkce zvolena.

ad 3.

Školská rada projednala a schválila jednací řád dle příslušného zákona. Členové rady se dohodli, že další setkání bude svolávat J. Kaucká. Členům rady dá minimálně s týdenním předstihem informaci o setkání, zašle program rady a popř. potřebné dokumenty k prostudování. Dále se členové dohodli, že se budou scházet minimálně dvakrát do roka.

ad 4.

Jaroslava Kaucká informovala členy rady o nastupujícím řediteli Mgr. Milanu Oravcovi, který školu povede od ledna 2012. Členové rady se dohodli, že další setkání rady proběhne již v lednu, aby se seznámili s novým ředitelem.

Usnesení:

Školská rada zvolila předsedkyní školské rady Bc. Jaroslavu Kauckou.

Školská rada schválila jednací řád školské rady.

Datum příštího setkání školské rady bude stanoveno na základě dohody členů rady s ředitelem školy.

Zapsala: J. Kaucká