Vychovatelé domova mládeže

 

Bc. Martin ZEMAN

vychovatel pověřený vedením útvaru
(+420) 373 396 424

(+420)  773 747 675
martin.zeman@sskralovi ce.cz

 

Pavlína BIČOVSKÁ

vychovatelka
(+420) 373 396 424
pavlina.bicovska @sskralovice.cz

 

Michaela HEMELÍKOVÁ

vychovatelka
(+420) 373 396 424
michaela.hemelikova@sskralovice.cz