Složení školské rady

1.září 2022  |   Školská rada  |   Administrátor  |  

Složení školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

Zástupce zřizovatele:

pan Bc. Petr Jakubíček, Chříč, telefon 603 216 581,  petr.jakubicek@pirati.cz

Zástupce pedagogických pracovníků školy:

pan Jiří Konopásek, Kralovice, telefon 603 841 021, jiri.konopasek@sskralovice.cz

Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků:

pan Oto Černohorský, Kralovice, telefon 704 036 819, c.oto@seznam.cz

 

Volby do školské rady 2021 – 2023

Souhrnná zpráva z voleb do školské rady na Střední škole Kralovice

Volby do školské rady na střední škole proběhly v termínu 14. – 17. června 2021, každý den v době od 7:30 do 20:00 hodin.  Vše proběhlo v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebním řádem pro volby do školské rady. Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení: Mgr. Alena Kupková, Lenka Hobelová, Jitka Průchová.

Organizace voleb

Oznámení o konání voleb do školské rady na Střední školy Kralovice

Sestavení kandidátních listin

Zveřejnění kandidátních listin

Volby do školské rady na Střední školy Kralovice

Podání zprávy o výsledcích voleb řediteli školy

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledcích

Zveřejnění výsledků voleb

Výsledky voleb ve Střední škole Kralovice

Počet členů školské rady Střední školy Kralovice je stanoven na 3 členy:       

jeden člen volen za pedagogické pracovníky,

jeden člen volen za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky,

jeden člen jmenován zřizovatelem.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznámila volební komise výsledky voleb:

Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

Oto Černohoský                     66,7 % hlasů

Petra Myslivcová                   33,3 % hlasů

Zástupce pedagogických pracovníků školy:

Jiří Konopásek                        52,3 % hlasů

Mgr. Radmila Karlíčková        28,7 % hlasů

Ing. Roman Chudáček          19,0 % hlasů

Plzeňský kraj jako zřizovatel školy jmenoval do školské rady Bc. Petra Jakubíčka.

 

Členové školské rady na období 2021 – 2023

Bc. Petr Jakubíček

Jiří Konopásek

Oto Černohorský


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 26. února 2024
a svátek má Dorota.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj