Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu, bezbariérový přístup do školy

1.ledna 2022  |   Projekty realizované školou  |   Administrátor  |  


Projekt „Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu, bezbariérový přístup do školy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002067
Rozpočet projektu: 4 176 275,00 Kč z toho částka dotace: 3 758 647,50 Kč
Hlavním cílem realizace projektu byla rekonstrukce a modernizace odborné učebny ICT za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů školy na trhu práce.
Ve vazbě na hlavní cíl projektu bylo vedlejším cílem zajištění konektivity školy dle Standardu konektivity škol daného výzvou a také zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor školy.
Realizací projektu byla vytvořena odborná učebna ICT, která bude slouží pro žáky učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů v souvislosti s přechodem na nový způsob realizace závěrečných zkoušek podle jednotného celostátního zadání, který v písemné části předpokládá využití ICT. Žáci uvedených oborů učebnu využívají při výuce a procvičování témat podle ŠVP zaměřených na přípravu k závěrečným zkouškám.
Realizací projektu došlo k zajištění konektivity školy odpovídající Standardu konektivity škol daného výzvou, výstupem této části projektu je také zapracování zásad využívání ICT a přístupu k síti do vnitřních předpisů školy.
Dalším výsledkem projektu je zajištěný bezbariérový přístup do všech prostor školy. Realizovány byly stavební úpravy bezbariérového přístupu do školy z prostoru dvorní části se vstupem z chodníku do svislé hydraulické plošiny, která umožňuje bezbariérový přístup do všech podlaží školy s výjimkou jídelny. Do jídelny je bezbariérový přístup pomocí schodolezu, který má škola k dispozici. V souvislosti s vybudováním svislé hydraulické plošiny byly upraveny stávající zpevněné plochy ve dvorní části školy včetně stání pro vozidlo ZTP a rovněž provedena sadová úprava. Svislá hydraulická plošina je přistavěna ve dvorní části objektu v místě vybouraného venkovního schodiště, které bylo nově osazeno v posunutém ocelovém provedení.
Výstupem projektu je:

  •  odborná učebna informatiky (ICT),
  • konektivita k internetu splňující parametry definované Přílohou č. 11 Standard konektivity škol Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a zapracování zásad využívání ICT a přístupu k síti do vnitřních předpisů školy,
  • bezbariérově dostupný objekt školy.

Projekt „Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu, bezbariérový přístup do školy“ byl spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování byla 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Fotografie k článku


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 6. prosince 2023
a svátek má Mikuláš.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj