Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

1.ledna 2022  |   Projekty, ve kterých je škola zapojena jako partner  |   Mgr. Milan Oravec  |  


Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 byla partnerem s finančním příspěvkem projektu

„Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Období realizace projektu:                                1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Výše finanční podpory pro Plzeňský kraj:            87 152 623,71 Kč

Výše finanční podpory pro naši školu:                  4 119 082 Kč

 

Cíl projektu:

Projekt řešil komplexní rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Realizovány byly aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání, probíhaly semináře a workshopy pro rozvoj kariérového poradenství a čtenářské a matematické gramotnosti a dovybavily se odborné učebny na zapojených středních školách.  

V rámci projektu došlo k modernizaci vybavení na středních školách. Inovované prostředí vybavené moderními přístroji tak přispívá k rozvoji partnerských středních škol jako center technického a přírodovědného vzdělávání v příslušných regionech Plzeňského kraje. Toto moderní zázemí zkvalitňuje podmínky pro výkon práce pedagogů, kteří tak dále rozvíjejí své odborné kompetence, které mohou aplikovat ve výuce.

Ve spolupráci se ZČU proběhla soutěž robotiky. Plzeňský kraj také pořádal kempy pro žáky středních, základních a mateřských škol, které byly nabídnuty i žákům z ostatních škol, které nebyly zapojeny do projektu. Letní kempy byly zaměřené na polytechnické vzdělávání, výuku odborného německého jazyka, robotiku a podnikavost.

Došlo také k posílení kariérového poradenství na školách zejména formou informační, metodické a materiálové podpory pedagogických pracovníků. Podpora kariérového poradenství v průběhu projektu probíhala prostřednictvím několika dílčích aktivit, např. formou seminářů pro ředitele partnerských středních škol či semináře na téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Jedním z cílů projektu byl také rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Na školách v souvislosti s tím došlo k dovybavení a modernizaci učeben vhodných pro výuku těchto dovedností, proběhly workshopy a motivační aktivity k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti u žáků středních škol. Vznikaly například čtenářské kluby, školní časopisy či probíhaly projektové dny.

Do projektu bylo zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje, které byly partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovalo v rámci jednotlivých klíčových aktivit dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu.

 

Zapojené základní školy spolupracující se Střední školou Kralovice:

Základní škola Kralovice

Základní škola Plasy

Základní škola Kaznějov

Základní škola Dolní Bělá

Základní škola Všeruby

 

Cíle projektu byly naplňovány klíčovými aktivitami:

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Podpora polytechnického a odborného vzdělávání (zájmové volnočasové aktivity a exkurze pro žáky)

KA 3 Rozvoj kariérového poradenství

KA 4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 20. června 2024
a svátek má Květa.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj