Nová generace – nové vzdělávání

1.ledna 2022  |   Projekty realizované školou  |   Mgr. Milan Oravec  |  


Zapojili jsme se do  Výzvy – Šablony pro SŠ a VOŠ II

 

Název projektu Nová generace – nové vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013784
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV
Název výzvy Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II
Doba realizace 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Celkové výdaje projektu 1 068.751,- Kč
Dotace 100 % (85% evropské strukturální a investiční fondy, 15 % státní rozpočet)

 

Popis projektu a cíle:

Cílem projektu byl rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování:

 • zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích
 • činnost školního speciálního pedagoga
 • činnost školního kariérového poradce
 • podpora dalšího vzdělávání učitelů
 • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
 • prohloubení spolupráce učitelů a odborníků z praxe
 • poskytnutí dočasné personální podpory domovům mládeže
 • rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím volnočasové aktivity

Realizované šablony – střední škola:

 • III/2         Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
 • III/6         Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
 • III/7 a     Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
 • III/7 b     Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Matematická gramotnost
 • III/7 c      Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
 • III/7 d     Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
 • III/7 e     Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Inkluze
 • III/7 f      Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Výchova k podnikavosti
 • III/7 g     Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Kariérové vzdělávání
 • III/7 i       Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání
 • III/7 j       Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • III/9         Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • III/15         Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ
 • III/16           Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • III/20         Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • III/22         Projektový den mimo školu

Realizované šablony – domov mládeže:

 • VIII/1       Školní asistent – personální podpora DM
 • VIII/6 a     Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
 • VIII/6 d     Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
 • VIII/6 e Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin – Inkluze
 • VIII/14      Klub pro žáky DM – klub zábavné logiky a deskových her

Mohlo by vás zajímat

1
28.června 2024

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, zaměstnancům a příznivcům školy krásné léto s nevšedními prázdninovými zážitky!

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj