Žáci přijatí ve 4. kole přijímacího řízení

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Výsledky 4. kola přijímacího řízení  - 26. srpna 2013

Mechanik opravář motorových vozidel Opravář zemědělských strojů Sociální činnost
23-68-H/01 41-55-H/01 75-41-M/01
přijatí uchazeči přijatí uchazeči přijatí uchazeči
Př A  26/2013   Př SČ  32/2013
Př A  27/2013    
     
     

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

V Kral       V Kralovicích dne 26. 8. 2013                                                    Mgr. Milan Oravec, ředitel školy

Informace na tel.: 373 396 487, 608 521 507