Žáci přijatí v 3. kole přijímacího řízení

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Výsledky 3. kola přijímacího řízení  - 29. června 2017

maximální počet možných bodů - 100

Mechanik opravář motorových vozidel               23-68-H/01

Opravář                       zemědělských strojů            41-55-H/01

Sociální činnost                75-41-M/01

přijatí uchazeči 

body

přijatí uchazeči

body

přijatí uchazeči

body

Př A 25/2017

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Informace na tel.: 373 396 487, 608 521 507

 

V Kralovicích dne 29. 6. 2017                                          Mgr. Milan Oravec, ředitel školy