Žáci přijatí v 2. kole přijímacího řízení

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Výsledky 2. kola přijímacího řízení  - 29. května 2018

 

Mechanik opravář motorových vozidel               23-68-H/01

Sociální činnost 

75-41-M/01

přijatí uchazeči                                                  

body

přijatí uchazeči

body

Př A 26/2018

71

Př SČ 20/2018

105

 

 

Př SČ 19/2018

104

 

 

Př SČ 21/2018

96

 

 

Př SČ 23/2018

94

 

 

Př SČ 18/2018

89

 

 

Př SČ 22/2018

80

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Informace na tel.: 373 396 487, 608 521 507
 
 
V Kralovicích dne 29. 5. 2018                                               Mgr. Milan Oravec, ředitel školy