Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy

 

oborů:

75-41-M/01 Sociální činnost (ŠVP: Sociální činnost)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP: Automechanik)

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP: Opravář zemědělských strojů)

 

jsou v listinné podobě k nahlédnutí na veřejně přístupném místě v kanceláři zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování.

 

Školní vzdělávací program

domova mládeže je v listinné podobě k nahlédnutí na veřejně přístupném místě v kanceláři vychovatele pověřeného vedením domova mládeže.

 

 

Mgr. Milan Oravec

ředitel školy