Přijímací řízení - 4. kolo

Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky) pro obory Sociální činnost (čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou), Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik (tříletý učební obor s výučním listem) a Opravář zemědělských strojů (tříletý učební obor s výučním listem). Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 23. 8. 2013. Kritéria pro přijímací řízení jsou stejná jako pro 1. kolo (zveřejněna na webu školy v části Úřední deska - Přijímací řízení).