Zápis z jednání 10. 10. 2017

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

Datum konání:     10.10.2017       15:00 – 16:00

Místo konání:       ředitelna školy

Přítomni:              Lenka Hegedüsová , Jaroslav Šiml

Hosté:                  Mgr. Milan Oravec

Program:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016 - 2017

3. Usnesení, Závěr

  1. Zasedání školské rady  Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 zahájil předseda Jaroslav Šiml v 15:00 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků paní Lenka Hegedüsová, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml, zástupce zřizovatele pan Pavel Fojtík se nedostavil.
  2. Školská rada projednala výroční zprávu školy za školní rok 2016-2017 a schválila ji.
  3. Ředitel školy Mgr. Milan Oravec poděkoval  členům školské rady za práci v celém tříletém funkčním období.
  4. Usnesení a závěr:

Školská rada schvaluje výroční zprávu Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32, Kralovice za školní rok 2016/2017.

 

Konec jednání školské rady v 16:00 h.

 

Zápis  vyhotoven dne 4.10.2016

Zápis podepsali

 

Jaroslav Šiml                                                                    Lenka Hegedüsová