Zápis z jednání 18.12.2017

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

 

Datum konání:         18. 12. 2017  15:45 – 16:45

Místo konání:          ředitelna školy

Přítomni:                  Pavel Fojtík, Jaroslav Šiml, Luboš Prusík

Omluven:                 

Hosté:                        Mgr. Milan Oravec

Program:                   1. Zahájení

2. Informace Jaroslava Šimla, předsedy minulé školské rady o činnosti školské rady v minulém volebním období a ředitele školy Mgr. Milana Oravec o výsledcích voleb do nové školské rady

                                    3. Projednání a schválení jednacího řádu školské rady                           

                                    4. Volba předsedy školské rady

                                    5. Projednání a schválení upraveného školního řádu s platností od 1. 2. 2018.

                                    6. Diskuze k aktuálnímu dění ve škole

                                    7. Usnesení, závěr

                                  

ad 1.

Mgr. Milan Oravec přivítal členy nové školy.

ad 2.

Jaroslav Šiml informoval o činnosti školské rady v minulém volebním období. Ředitel školy seznámil členy školské rady s průběhem a výsledky voleb do školské rady a se jmenováním zástupce zřizovatele.

ad 3.

Mgr. Milan Oravec předložil školské radě stávající jednací řád školské rady k projednání. Školská rada jednací řád projednala a přijala s platností od 18. 12. 2017.

ad 4.

Členové školské rady jako svého předsedu zvolili pana Jaroslava Šimla, který získal dva hlasy přítomných členů školské rady.

ad 5.

Školská rada projednala a schválila úpravu školního řádu s platností nového školního řádu od 1. 2. 2018.

ad 6.

Členové školské rady diskutovali o současném dění ve škole, o novém vybavení školy, o možnostech zvýšení zájmů uchazečů o studium apod.

ad 7.

Školská rada přijala následující usnesení a ředitel školy poděkoval všem za účast na prvním jednání nové školské rady Střední školy Kralovice.

 

Usnesení:

Školská rada projednala a schválila:

  • Jednací řád školské rady
  • Volbu předsedy školské rady
  • Nový školní řád s platností od 1. 2. 2018.
 

 

Podepsáni:

Pavel Fojtík                       Luboš Prusík                         Jaroslav Šiml