Zápis z jednání 27.3.2013

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání: 27. března 2013

Místo konání:  ředitelna

Přítomni:  p. Pavel Fojtík,  Bc. Jaroslava Kaucká

Omluven:  p. Anatolie  Voznei

Host:  Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

  1. Přivítání členů školské rady
  2. Projednání rozpočtu školy


 

ad 1.

Uvítání členů ŠR SŠ Kralovice a ředitele školy.

ad 2.

Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal informaci o rozpočtu školy. Školská rada se s rozpočtem seznámila a projednala jej.

Usnesení

Školská rada bere na vědomí

  • rozpočet školy na rok 2013

 

 

Zapsala: J. Kaucká