Organizace školního roku 2017/2018

září

 

4. 9. 2017

Zahájení vyučování ve školním roce

6. 9. 2017

Adaptační kurz 1. S

8. 9. 2017

Podzimní termín závěrečné zkoušky - písemná část

11. - 13. 9. 2017

Podzimní termín závěrečné zkoušky – praktická část

11. 9. 2017

Podzimní termín maturitní zkoušky - ústní část

12. 9. 2017

Adaptační kurz 1. O

13. 9. 2017

Adaptační kurz 1. A

14. 9. 2017

Podzimní termín závěrečné zkoušky – ústní část

29. 9. 2017

Ředitelské volno

říjen

 

26. - 27. 10. 2017

Podzimní prázdniny

listopad

 

6. - 10. 11. 2017

Odborná praxe 4. S

10. 11. 2017

Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

20. - 24. 11. 2017

Odborná praxe 2. S

27. 11. - 1. 12. 2017

Odborná praxe 3. S

prosinec

 

2. 12. 2017

Den otevřených dveří (9:00 - 12:00)

15. 12. 2017

Maturitní ples 4. S, absolventský ples 3.A a 3.O

27. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Vánoční prázdniny

leden

 

3. 1. 2018

Nástup do školy po vánočních prázdninách

26. 1. 2018

Klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (12:30)

27. 1. 2018

Den otevřených dveří (9:00 - 12:00)

31. 1. 2018

Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

únor

 

2. 2. 2018

Pololetní prázdniny

19. - 23. 2. 2018

Jarní prázdniny

březen

 

12. - 16. 3. 2018

Odborná praxe 4. S

29. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

duben

 

6. 4. 2018

Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

11. 4. 2018

Společná část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

12. a 16. 4. 2018

Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium oboru Sociální činnost

od 22. 4. 2018

První kolo přijímacího řízení

26. 4. 2018

Klasifikační pedagogická rada  pro 4. S (15:00)

27. 4. 2018

Vydání vysvědčení 4. S

30. 4. 2018

Ředitelské volno, Studijní volno na přípravu k maturitě 4.S (1 den)

květen

 

2. – 7. 5. 2018

Společná část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka a didaktické testy

7. 5. 2018 Ředitelské volno

9. – 11., 14. 5. 2018

Studijní volno na přípravu k maturitě (4 dny)

15. – 18. 5. 2018

Jarní termín praktické části maturitní zkoušky

21. - 24. 5. 2018

Jarní termín profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

21. - 25. 5. 2018

Odborná praxe 2. S a 3. S

30. 5. 2018

Klasifikační pedagogická rada pro 3. A, 3. O (15:00)

31. 5. 2018

Vydání vysvědčení 3. A, 3. O

červen

 

1. 6. 2018

Jarní termín závěrečné zkoušky  - písemná část

4. – 5. 6. 2018

6. - 7. 6. 2018

Jarní termín závěrečné zkoušky - praktická část 3. A

Jarní termín závěrečné zkoušky - praktická část 3. O

4., 5., 6., 7., 8., 11. 6. 2018

Studijní volno na přípravu k závěrečné zkoušce (4 dny)

3. A (6., 7., 8., 11. 6.); 3. O (4., 5., 8., 11. 6.)

12. - 14. 6. 2018

Jarní termín závěrečné zkoušky - ústní část

15. 6. 2018

Informační schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků a jejich rodiče (9:00)

25. 6. 2018

Klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí (12:30)

26. - 27. 6. 2018

Školní výlety tříd

29. 6. 2018

Vydání vysvědčení