Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin na druhé pololetí školního roku 2017/2018

 

Vyučovací hodina v teoretické výuce trvá 45 minut,

vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut.

 

    1.A   

2. A

3.A

 1.O 

2.O

3.O

1.S 

 2. S 

3.S

4.S