Plán odborného výcviku

pro třídy

2.A        2.O    3.A    3.O