Výuční listy slavnostně předány

27.06.2016 18:00
V pátek 17. 6. 2016 proběhlo v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici slavnostní předání výučních listů úspěšným absolventům učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů. Na slavnostní akt byli pozváni rodiče, prarodiče a další příbuzní a přátelé žáků.
 S bývalými žáky se rozloučili nejen třídní učitelé, ale i členové vedení školy a členka zastupitelstva města Kralovice. Věříme, že výuční listy otevřou našim absolventům cestu k dobře hodnocené práci, ale budou i pobídkou, že vzdělání výučním listem nekončí a je třeba se vzdělávat po celý  život.

V pátek 17. 6. 2016 proběhlo v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici slavnostní předání výučních listů úspěšným absolventům učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů. Na slavnostní akt byli pozváni rodiče, prarodiče a další příbuzní a přátelé žáků.

S bývalými žáky se rozloučili nejen třídní učitelé, ale i členové vedení školy a členka zastupitelstva města Kralovice. Věříme, že výuční listy otevřou našim absolventům cestu k dobře hodnocené práci, ale budou i pobídkou, že vzdělání výučním listem nekončí a je třeba se vzdělávat po celý  život.