Třetí kolo přijímacího řízení

29.05.2018 14:30

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení (se školní přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky) pro obor:

Sociální činnost (čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou).

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky) pro obory:

Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

Opravář zemědělských strojů

(tříleté učební obory s výučním listem).

Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 28. června 2018. Kritéria pro přijímací řízení jsou stejná jako pro 1. kolo (kritéria jsou zveřejněna na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy).

Seznam přijatých uchazečů ve třetím kole bude poté zveřejněn na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy.

 

Mgr. Milan Oravec

ředitel školy