Školení o základních znalostech fungování klimatizačních systémů motorových vozidel

25.04.2012 12:00

Dne 17. 4. 2012 společnost Würth provedla v dílnách odborného výcviku školení o základních znalostech fungování klimatizačních systémů motorových vozidel. Obsahem školení bylo mimo jiné zacházení s lahví pro chladivo, obsluha regeneračních zařízení, detekce úniku chladiva, diagnostika závad klimatizace motorových vozidel podle teploty a tlaku, znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, základní znalosti o vlastnostech a používání F-plynů jako chladiv, dopad emisí těchto plynů na životní prostředí.