Přijímací řízení - 2. kolo

27.04.2013 16:00

                                                                        

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky) pro obory Sociální činnost (čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou), Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik (tříletý učební obor s výučním listem) a Opravář zemědělských strojů (tříletý učební obor s výučním listem). Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 23. května 2013. Kritéria pro přijímací řízení jsou stejná jako pro 1. kolo (zveřejněna na webu školy v části Úřední deska - Přijímací řízení).