Praktická maturitní zkouška

19.04.2016 20:00

Ve dnech 11. 4. - 14. 4. 2016 proběhla praktická část maturitní zkoušky. Zkoušku přímo v Domě sociální péče Kralovice konalo celkem 25 žáků. Žáci projevili empatii a prokázali, že získané vědomosti v oblasti přímé péče o klienta dokážou použít v praxi. Všichni žáci praktickou zkoušku úspěšně zvládli a udělali tak první krok k úspěšnému ukončení studia na naší škole.

Mgr. Kateřina Roučková, DiS.