„Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2013“

04.12.2013 22:00

Střední škola Kralovice se dne 3. prosince 2013 zúčastnila 8. ročníku veřejné prezentace studijních nabídek odborných středních škol, pořádané pro žáky základních škol, rodiče a širokou veřejnost.  Akci pořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje ve spolupráci s Plzeňským krajem v prostorách SOU stavebního Plzeň, Borská 55. Cílem této prezentace bylo seznámit budoucí žáky s perspektivou technických oborů a s jejich uplatněním na trhu práce. V současné době se na trhu práce dostává do popředí rostoucí poptávka po řemeslných a odborných profesích a vysoce kvalifikované pracovní síle.

Prezentace se zúčastnilo 26  SŠ a SOU Plzeňského kraje. Informace o maturitním oboru poskytovaly žákyně 4.S Barbora Beránková a Jana Váchová. Na dotazy o učebních oborech odpovídal žák 3.O Filip Kusenda. Naše škola vystavovala výrobky žáků, které vytváří při výuce odborného výcviku a výrobky ze soutěží.

Akce byla vydařená a zajímavá, návštěvníci nejen zhlédli výrobky, ale měli možnost pohovořit se zástupci škol o výhodách studia na konkrétní škole.