Neviditelná výstava

09.06.2015 21:00

V pondělí 8. června 2015 jsme se žáky oboru Sociální činnost navštívili v Praze na Karlově náměstí v prostorách Novoměstské radnice Neviditelnou výstavu. Jedná se o ojedinělou interaktivní cestu po světě, z něhož zmizelo všechno světlo. Před hodinovým putováním temnotou jsme si v první části výstavy prohlédli zařízení, která ve svém běžném životě nevidomí a slabozrací používají. Vyzkoušeli jsme si manipulaci s předměty, které nevidomým ulehčují život. Zjistili jsme, jak je poslepu těžké složit jednoduchou dětskou skládačku, rozpoznat tvary nebo se podepsat, přečetli si denní tisk pomocí speciální lupy a zahráli si klasické společenské hry uzpůsobené nevidomým. Ve druhé, neviditelné části, jsme s velice příjemným doprovodem nevidomých „nahlédli“ do jejich světa. Vydali jsme se do místností ponořených do absolutní tmy a vyzkoušeli jsme si, jaký je život bez zraku. Řídili jsme se výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Mohli jsme se pohybovat ve speciálně vybavených prostorech, rušnými ulicemi města i lesem, v cizí domácnosti, v chatě, zkusili jsme si umýt ruce či zapnout pračku, nakoupit zeleninu, rozpoznávali jsme různé předměty nebo jsme hádali jména známých uměleckých soch v galérii. Na konci prohlídky jsme měli možnost objednat si v baru drobné občerstvení a poslepu jej zaplatit. Výstava v mnohých z nás vyvolala zážitky, které nám zůstanou po celý život. Seznámili jsme se s reálným světem nevidomých lidí, s možností, jak jim pomoci a porozumět.