Květen ve znamení maturit

15.06.2014 19:00

Také letošní květen byl ve znamení maturitních zkoušek. Žáci třídy 4.S oboru Sociální péče – pečovatelská činnost konali nejprve písemnou společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, z anglického nebo německého jazyka nebo z matematiky. Poté následovala ústní společná část a ústní profilová část. Úspěšným absolventům blahopřejeme. Speciální gratulace patří k maturitě s vyznamenáním.  Maturitní vysvědčení byla slavnostně předána v pátek 30. května 2014 v Mariánské Týnici. Těm, kteří u některé části maturitní zkoušky neuspěli, přejeme hodně pevné vůle k přípravě na podzimní termín a úspěšné dokončení maturity!

Z ústních maturit i slavnostního předávání vysvědčení přinášíme několik fotografií.

Fotogalerie: Květen ve znamení maturit