Jak se učí žáci se zrakovým postižením

24.04.2016 17:00

Žáci druhého ročníku oboru Sociální činnost měli možnost poznat, jak se učí žáci se zrakovým postižením.

V základní škole pro zrakově postižené žáky nás přivítaly dvě paní učitelky, které nám podaly úvodní informace o škole a připravily si pro nás i kompenzační pomůcky, které využívají při vyučování.  Kromě sofistikovaných optických a digitálních přístrojů a počítačové techniky nám byly předvedeny i jednodušší pomůcky, které jsou také velmi přínosné. Prezentované školní potřeby jsme si mohli vyzkoušet. Žáci se zájmem psali na Pichtově psacím stroji, poznávali hmatem obrázky z čítanky, pohybovali se v prostoru se slepeckou holí, kreslili na fólii obrázky bez zrakové kontroly. Zahráli jsme si i hru s ozvučeným míčem a klapkami na očích. Závěrem jsme nahlédli do vyučování, kde nás přivítaly radostné tváře pedagogů i dětí. Žáci nám ukázali braillské zobrazovače, hlasový výstup, speciální lupy a předvedli nám, jak krásně a rychle čtou bodovým písmem.

Díky této návštěvě jsme získali další pohled na problematiku integrace, která je v současné době vnímána často jako žádoucí. V uvedené škole jsou žáci, kteří potřebují speciální přístup a vzdělávají se ve specifických dovednostech dle svých individuálních potřeb. Pokud má být péče o tyto žáky v České republice kvalitní a komplexní, tento typ škol má v našem školském systému nezastupitelné místo.

Prožili jsme velice příjemné dopoledne, které nám pomohlo lépe se zorientovat v problematice osob se zrakovým postižením.

                                                                                                            Mgr. Jaroslava Kaucká