Druhé kolo přijímacího řízení

10.05.2012 14:00

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 22. května 2012. Viz Úřední deska