Dopoledne ve waldorfské škole

25.06.2017 13:00

Dopoledne ve waldorfské škole
S alternativním způsobem vzdělávání se seznámili žáci třetího ročníku ve Waldorfské škole v Plzni. Ranní přivítání začalo zpěvem, hraním na flétnu a recitací. Výuka probíhá v epochách. Žáci nahlédli do hlavního epochového vyučování. Získali ucelený přehled o činnostech v epoše.  Třídní učitelé nám dali možnost nahlédnout do epochového sešitu a trpělivě odpovídali na naše dotazy. Zhlédli jsme vyučování v 1., 2. a 5. třídě. Vyučování hlavního předmětu bylo zakončeno čtením pohádky, ve vyšších ročnících příběhů z pověstí a legend. Po hlavním předmětu následuje pohybová výchova, hudební výchova, angličtina a výtvarná výchova.
Práce, snaha a chování dětí není v této škole motivováno známkami. Vysvědčení má podobu slovního hodnocení.
Děkujeme pedagogům za  vstřícné přijetí.


 Mgr. Jaroslava Kaucká