Dobrovolníci pomáhají

23.10.2014 17:00

Pro Dům sociální péče Kralovice pracují žáci Střední školy Kralovice již několik let jako dobrovolníci, kteří jsou organizováni pod záštitou spolupracující organizace DoRA Plzeň. Uvedená agentura zajišťuje evidenci, vstupní školení, edukaci a supervizi. Dne 21. října 2014 koordinátor této činnosti v DSP Kralovice pan Libor Formánek seznámil žáky prvního ročníku oboru Sociální činnost s organizací a náplní práce dobrovolníka. Žáci dostali veškeré potřebné informace vztahující se k této činnosti. O práci dobrovolníka projevili velký zájem. Přednášku doplnila děvčata z třetího ročníku, která žákům popsala svoji motivaci pro tuto činnost tak, že dobrovolnictví jim přináší vnitřní uspokojení, získávají tím nové dovednosti a zkušenosti. Cítí, že jejich pomoc je smysluplná a užitečná.

Mgr. Jaroslava Kaucká