Červnové závěrečné zkoušky a předání výučních listů

18.06.2014 22:00

Celkem 40 absolventů učebních oborů převzalo 17. června 2014 v historických prostorách kláštera v Mariánské Týnici svůj výuční list.
V průběhu závěrečných zkoušek, které v červnu skládají žáci oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů už tradičně podle státního modelu Nová závěrečná zkouška, absolvují postupně písemnou, praktickou a ústní část, kde jsou ověřovány jejich nabyté vědomosti a dovednosti.
Všem absolventům přejeme úspěšné vykročení do profesního života.
 

Fotogalerie: Červnové závěrečné zkoušky a předání výučních listů