Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků

19.09.2017 15:00

Během prvních dvou zářijových týdnů letošního roku jsme v rámci preventivního programu školy zrealizovali adaptační kurzy pro žáky 1.S, 1.A a 1.O. Jednodenní akce, která byla zaměřena na vzájemné seznámení, hlubší poznání a kooperaci, proběhla kvůli nepřízni počasí převážně v budově školy. Přesto se kurzy zdařily a žáci si všechny aktivity užili s humorem. Všichni se zavázali dále rozvíjet zdravé vztahy a bezpečné klima ve třídě i během následujících let studia.

Fotogalerie