Adaptační kurz 1.A a 1.O

24.09.2016 11:00

V pondělí 19. září 2016 proběhl na škole celodenní adaptační kurz prvních ročníků učebních oborů. Aktivity byly zaměřené na vzájemné poznání a stmelení nových kolektivů s novými třídními učiteli.

Ing. Hana Gryszkiewiczová, třídní učitelka 1.O
 

Fotogalerie