Absolventský ples 2017

26.03.2017 19:00

Svůj absolventský ples připravili žáci 3. ročníků obou učebních oborů s podporou svých třídních učitelek Ing. Marie Jíchové a Mgr. Radmily Karlíčkové na pátek 3. března 2017 v Lidovém domě v Kralovicích. Žáci překvapili zejména svým předtančením s gymnastickými prvky nacvičeným pod vedením Jany Beranové.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů u závěrečných zkoušek!

Foto zde: https://www.sskralovice.cz/news/absolventsky-ples-2017/