Přihlášky do 22. 8. 2014

02.06.2014 12:00

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky) pro obory Sociální činnost (čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou). Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a Opravář zemědělských strojů (tříleté učební obory s výučním listem).

Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 22. srpna 2014. Kritéria pro přijímací řízení jsou stejná jako pro 1. kolo (zveřejněna na webu školy v části Úřední deska). Seznam přijatých uchazečů ve třetím kole bude poté zveřejněn na webu školy v části Úřední deska.