Organizace školního roku 2016/2017

září

 

1. 9. 2016

Zahájení školního roku

12. 9. 2016

Podzimní termín závěrečné zkoušky - písemná část

13. - 14. 9. 2016

Podzimní termín závěrečné zkoušky – praktická část

15. 9. 2016

Podzimní termín maturitní zkoušky - ústní část

16. 9. 2016

Podzimní termín závěrečné zkoušky – ústní část

19. 9. 2016

Adaptační kurz 1. A, 1. O

20. 9. 2016

Adaptační kurz 1. S

29. - 30. 9. 2016

Ředitelské volno

říjen

 

26. - 27. 10. 2016

Podzimní prázdniny

listopad

 

7. - 11. 11. 2016

Odborná praxe 4. S

21. - 25. 11. 2016

Odborná praxe 2. S

11. 11. 2016

Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

18. 11. 2016

Ředitelské volno

28. 11. - 2. 12. 2016

Odborná praxe 3. S

prosinec

 

3. 12. 2016

Den otevřených dveří (9:00 - 12:00)

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Vánoční prázdniny

leden

 

3. 1. 2017

Nástup do školy po vánočních prázdninách

7. 1. 2017

Den otevřených dveří (9:00 - 12:00)

20. 1. 2017

Maturitní ples 4. S

27. 1. 2017

Klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (12:30)

31. 1. 2017

Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

3. 2. 2017

Pololetní prázdniny

únor

 

13. - 17. 2.2017

Jarní prázdniny

18. 2. 2017

Den otevřených dveří (9:00 - 12:00)

březen

 

3. 3. 2017

Absolventský ples 3. A, 3. O

13. - 17. 3. 2017

Odborná praxe 4. S

duben

 

3. - 7. 4. 2017

Jarní termín praktické části maturitní zkoušky

7. 4. 2017

Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

11. 4. 2017

Jarní termín společné části maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

13. 4. 2017

Velikonoční prázdniny

24. 4. 2017

První kolo přijímacího řízení

25. 4. 2017

Klasifikační pedagogická rada pro 4. S (15:00)

26. 4. 2017

Vydání vysvědčení 4. S

27. - 28. 4. 2017

Studijní volno na přípravu k maturitě (2 dny)

květen

 

2. -  9. 5. 2017

Jarní termín společné části maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka a didaktické testy

10. - 12. 5. 2017

Studijní volno na přípravu k maturitě (3 dny)

16. - 19. 5. 2017

Jarní termín profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

15. - 19. 5. 2017

Odborná praxe 2. S a 3. S

30. 5. 2017

Klasifikační pedagogická rada pro 3. A, 3. O (15:00)

31. 5. 2017

Vydání vysvědčení 3. A, 3. O

červen

 

1. 6. 2017

Jarní termín závěrečné zkoušky  - písemná část

2. a 5. 6. 2017

6. - 7. 6. 2017

Jarní termín závěrečné zkoušky - praktická část 3. A

Jarní termín závěrečné zkoušky - praktická část 3. O

2.,5.,6.,7., 8., 9. 6. 2017

Studijní volno na přípravu k závěrečné zkoušce (4 dny)

3. A (6., 7., 8., 9. 6.); 3. O (2., 5., 8., 9. 6.)

12. - 15. 6. 2017

Jarní termín závěrečné zkoušky - ústní část

16. 6. 2017

Informační schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků a jejich rodiče (9:00)

26. 6. 2017

Klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí (12:30)

27. - 28. 6. 2017

Školní výlety tříd

30. 6. 2017

Vydání vysvědčení