Plzeňský kraj přispívá na ubytování žáků

Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1501/13 ze dne 16. prosince 2013 garantuje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč měsíčně pro žáka na úhradu ubytování v domově mládeže s účinností od 1. září 2014. Týká se všech žáků, kteří si na naší škole zvolí obor: Mechanik opravář motorových vozidel. Jsou stanoveny podmínky, které musí žák splňovat. Kromě volby tohoto oboru vzdělávání ukončeného výučním listem, musí vykazovat nejen solidní prospěch, ale i docházku do školy.

Od 1. září 2017 se stejný příspěvek za stejných podmínek týká i žáků oboru Opravář zemědělských strojů (ve školním roce 2017/2018 pouze pro žáky 1. ročníku).